Hitta Strömsbergsskogens pärlor!

Strömsbergsföreningen vill ge besökare en fördjupad upplevelse av Strömsbergsskogen. Vi har valt ut 26 extra spännande platser där du hittar informationsskyltar. På dem finns också QR-koder där du via mobilen direkt når ännu mer information på denna websida. Platserna är uppdelade i tre temavandringar som du kan följa på kartan där de är märkta med tre olika färger.

  • Skogen förändras (lila trianglar 1-9) handlar om hur gammal betesmark och planterad skog lämnats orörd som naturreservat och vad som då händer när skogen åter blir vild och vacker. Mer info.
  • Skogen försörjer (ljusblå kvadrater 11-18) handlar om hur människor levat i och av skogen genom de senaste århundradena. Mer info.
  • Skogen förför (rosa cirklar 19-25) lyfter fram några vackra, meditativa och spännande platser. Mer info.

På varje plats’ websida finns uppgift om hur lättillgänglig platsen är.

Om du inte är intresserad av att följa en specifik vandringsslinga kan du gå som du vill och ändå nå mer information via skyltar och QR-koder.

Om du vill hitta var Strömsbergsskogen ligger med hjälp av GPS så är koordinaterna 57.75291, 14.18059 till anslagstavlan.

Det är Strömsbergsföreningen som ansvarar för denna webplats. Hör mer om naturreservatet och föreningen här. Mycket mer info om skogen, Ljungarum och föreningen finns på stromsbergsforeningen.se Stöd oss genom medlemskap (100 kr per år). Synpunkter kan skickas tillinfo@stromsbergsforeningen.se

Websajten stromsbergsskogen.se är utformad i samarbete med studenter på medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Foto: Martha Wägeus, Per Sjöblom, Per Bergström, Curt Guwallius, Ingvar Abrahamsson, Stanislaw Snäll, Bengt Adolfsson

Kartan är framtagen av stadsbyggnadskontoret på kommunen i Jönköping.

Här är en länk till en folder i pdf om promenaderna. Kartfolder

Verksamheten bedrivs med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

Welcome to the Strömsbergs forest’s website!

Strömsbergsföreningen is a local association with members predominantly residing in Ljungarum. We try to make life better here, and one way is to care for our beloved forest. This site is our help to give visitors a more profound experience. Use the map to find your way. We have selected 26 places of special interest where you find written information and QR codes to guide you to this website where you find even more information through your smartphone. The places are divided into three different hiking tracks marked in three colors:

  • The Changing Forest (triangles 1-9) about how old pastures and forest plantations, when left untouched, are evolving into something wild. More info.
  • The Giving Forest (squares 11-18) about the relations between forest and man through the last centuries. Everyday life. More info.
  • The Charming Forest (circles 19-25) helps you find some beautiful, meditative or exciting places. More info.

Every page contains information about the accessibility of the location.

Of course you can find your own way through the forest with help of the map, and use the signs and QR-codes to find specific information.

You can find the forest through GPS with the coordinates 57.75291, 14.18059.

The website is maintained by Strömsbergsföreningen. More info (in Swedish only) about the forest and the vicinity on stromsbergsforeningen.se. Support us through membership (100 SEK/year).

Views and inquires: info@stromsbergsforeningen.se

The website stromsbergsskogen.se is developed with the help of media students at School of Education and Communication.

The map is provided by the municipality of Jönköping.

Welcome to Strömsbergsskogen!