Skogen förför tema

Du hittar alla platser under temat Skogen förför.

Skogen förför

19 Kameliaträdet, modernt på 1800-talet i ett orangeri.

20 Visbokarna, en naturig boksal för visor och vishet.

21 Bäckfriden, meditativ plats med regnskogskänsla.

22 Rävakullen, blåsippsriket vid Kärleksstigen.

23 Runtombranten, stiglöst land med fin naturkänsla

24 Grodgölen full av kärlekskranka grodor på våren.

25 Mulleängen, hur skogen blev naturreservat.

26 Lilla mulleplatsen, grillplats nära rådjursdalen.