26. Lilla Mulleplatsen

På 1980-talet var det full fart på barngruppen ”skogsmullarna” i Ljungarum/Strömsberg. I området ordnades med två Skogsmulleplatser där barnen lärde sig hur samspelet mellan människan och naturen fungerar. Lilla Mulleplatsen är en glänta för avkoppling, grilla och fika. Om man går vidare till Rådjursdalen mot öster kan man se de vackra rådjuren tidigt på morgonen eller i skymningen på kvällen när de dricker vatten ur bäcken. Den som har tur kan se en räv smyga förbi eller kanske en älg. På våren är platsen speciell. Om du är här då, avnjut vitsippsmattan medan du lyssnar till Jan Ränkedahls dikt om hur sipporna precis som du följer solens vandring på himlavalvet.

 

Tillgänglighet: Nås av personer med lätt rörelsehandikapp

 

English

Accessible for persons with a slight difficulty to move


In the 1980’s the children’s group “skogsmullarna” was in full effect in Ljungarum/Strömsberg. In this area, two spots were set up for the group where the children would learn how man and nature works together. This spot is a place to relax, barbecue and have fika. If you continue east to the Deer Valley you might see beautiful deer drinking water from the brook at dawn or dusk. If you are lucky you might see a fox sneaking by or even moose. During spring this place is very special. If you are here during that time, enjoy the beautiful sea of wood anemones while listening to Jan Ränkedahl’s Swedish poem about how the flowers, just like you, follow the sun’s march across the sky.