26. Lilla Mulleplatsen

 

På 1980-talet var det full fart på barngruppen ”skogsmullarna” i Ljungarum/Strömsberg. I området ordnades med två Skogsmulleplatser där barnen lärde sig hur samspelet mellan människan och naturen fungerar. Lilla Mulleplatsen är en glänta för avkoppling, grilla och fika. Om man går vidare till Rådjursdalen mot öster kan man se de vackra rådjuren tidigt på morgonen eller i skymningen på kvällen när de dricker vatten ur bäcken. Den som har tur kan se en räv smyga förbi eller kanske en älg. På våren är platsen speciell. Om du är här då, avnjut vitsippsmattan medan du lyssnar till Jan Ränkedahls dikt om hur sipporna precis som du följer solens vandring på himlavalvet.

Med arbetande stjälkar och snett ställda ansikten

följer björkbackens stora bukett den glödande vandrerskan på hennes himlafärd.

I blint anemoneförnuft sträcker de hals från öster till väster

så länge deras program tillåter.

Nästan all deras tid är att finnas i jorden som frö eller livsmagasin.

Några ljusgenomströmmande dagar finns de plötsligt där

lätt darrande i vinden

solätande

längtande upp till sin glödande mor som de en gång kom ifrån.

De skyndar sig i sina liv.

De arbetar med all kraft att skapa och fullborda

innan sommaren tätnar över deras himmel.

Tillgänglighet: Nås av personer med lätt rörelsehandikapp

 

English

Accessible for persons with a slight difficulty to move


In the 1980’s the children’s group “skogsmullarna” was in full effect in Ljungarum/Strömsberg. In this area, two spots were set up for the group where the children would learn how man and nature works together. This spot is a place to relax, barbecue and have ”fika”. If you continue east to the Deer Valley you might see beautiful deer drinking water from the brook at dawn or dusk. If you are lucky you might see a fox sneaking by or even moose. During spring this place is very special. If you are here during that time, enjoy the beautiful sea of wood anemones while listening to Jan Ränkedahl’s Swedish poem about how the Wood anemones, just like you, follow the sun’s march across the sky.