Skogen försörjer – tema

Du hittar alla platser i temat under menyn Skogen försörjer.

Skogen försörjer
11 Utpusten 1, en bänk för att hämta andan.
12 Utpusten 2, jordbrukshistoria och fågelliv.
13 Knuts ljugarbänk, avnjut den vackra utsikten.
14 Himlastenen, muskler och vattenkraft drev herrgården
15 Saftobullbänken, fikaplats och ätbart i skogen.
16 Vassnödens historia finns beskriven där torpet låg.
17 Tändsticksfiket, vid asparna som skulle bli tändstickor.
18 Kvarnstensbänken är en pastoral pärla med historia