21. Bäckfriden

I juli skickar strutbräken upp årets gröna stänglar med nya sporer. På bara en eller två veckor mognar de och blir svarta. Till vänster: en av förra årets bruna stänglar.


Det här är en plats för stilla reflektion. Nära södra parkeringen, men oj så avlägset. En ganska jobbig nerfärd längs ravinbranten, ända ner till bäcken. En liten glänta där vattnet porlar. En sten att sitta på, tillräckligt stor även för kaffetermosen. Meterhöga strutbräken (Matteuccia struthiopteris) – vår ståtligaste ormbunke. Lövtaket välver sig med klibbal och askens djupflikiga blad. Nerströms stänger häggbuskar av det lilla skogsrummet. Den djupa ravinen ligger bortom allt störande brus, bara naturens egna ljud når fram. Regnskogsfaktorn är hög.

Tillgänglighet:  Svårtillgänglig

 

English

Accessibility: Difficult to reach


This is a place for calm reflection. It is located close to the south parking lot, yet far away. It is a  difficult climb down along the ravine, all the way down to the river. A small glade, where the water is flowing. A boulder to sit on, big enough even for your coffee thermos. Ostrich fern, (Matteuccia Struthiopteris) almost a meter tall, our most grand fern. The canopy arches over you with alder and ash. Downstream, bushes of bird cherry closes off the little meadow. The deep ravine lies beyond all the noise, only nature’s own sounds can be heard. It feels like you’re in the rainforest.