Skogen förför

Vill du hitta några läckra platser i Strömsbergsskogen? Testa temapromenaden Skogen förför! Här kan du hitta speciellt vackra platser. Meditativt rofyllda, undangömda platser. Imponerande utsikter. Ett träd som blommar i februari. Ibland får du höra någon diktare förstärka naturupplevelsen.

Som du hör i Strömsbergsskogens egen jingel: ”Vi är alla del av biosfären”  hör allt levande på jordklotet ihop med vår skog!

Hitta de rosa cirklarna på kartan för att gå denna vandring!

Mer underbara bilder från skogen på stromsbergsforeningen.se

 

The Charming Forest

Do you want to see some beautiful places in the Strömsberg forest? Try the theme walk “The Charming Forest” for relaxing spots and hidden gems. Impressing views. A tree that blooms in February. At some locations you can enjoy listening to a Swedish poem to elevate the experience.

Listening to the Strömsberg forest’s own jingle “We are all a part of the biosphere” you realise that everything on Earth is connected to this forest.

Look for the pink circles on the map to find these places!

More pictures are found on stromsbergsforeningen.se (Swedish)