5. Vasaeken

Den här veteranen är skogens äldsta träd. Det är svårt att räkna årsringarna på ett träd som är ihåligt, men åldern är uppskattad till 560 år. Ollonet grodde alltså ca år 1460. Det innebär att eken är ungefär årsbarn med Gustav Vasas pappa. Tänk om detta träd kunde berätta!

En enda av kronans grenar är fortfarande grön. Barken är ordentligt skrovlig med djupa veck. Där kronans grenar ramlat av gapar stora hål. Det är inte så mycket mer än en ruin kvar. Men den kan leva i säkert några decennier till om träden i närheten inte tillåts skugga eken för mycket. Och sedan kan trädruinen stå kvar i kanske hundra år till. Det är många levande varelser som tackar för det. Inuti trädet finns resterna av multnat trä. Mulm kallas det och känns som jord. Den är näringsrik och där finns skalbaggar, spindlar, klokrypare och andra småkryp som lever hela sitt liv i flera generationer därinne. Det är ett helt eget litet ekosystem och många av mulm-arterna är utrotningshotade eftersom det finns så få såna här gamla ihåliga träd kvar i Sverige.

En av mulmens alla arter: klokrypar’n (Pseudoscorpiones).                                Foto: Stanislav Snäll                                                                                                                                             

Utanpå barken kan man också hitta konstigheter. Ta med ett förstoringsglas och studera vecken mellan bark-skrovlorna. Där kan finnas pyttesmå knappnålslavar som ser ut som dagsgammal skäggstubb. Men genom förstoringsglaset blir de riktigt vackra. För några decennier sedan häckade kattugglor troget varje år i eken. Nu har det nog blivit alltför dragigt för dem.

Tillgänglighet: Mer ansträngande, uppförsbackar

 

English

Accessibility: More demanding, uphill


This veteran is the oldest tree in the forest. It is hard to asses the age of a tree that is hollow, but it is estimated to be 560 years old. The acorn was probably planted around the year 1460. This means that this oak was born around the same time as Gustav Vasa’s father. Imagine what this tree could tell!

Only one branch of the crown is still green. The bark is rough with deep creases. There are big gaping holes in the crown where branches have fallen off. There is not much more than a ruin left. But it can live a few decades more if the nearby trees don’t end up shadowing the oak too much. And after that, the ruin of a tree can last for maybe another hundred years. There are many living creatures that are thankful for this tree. Inside the tree are the remains of molded wood, which almost feel like soil. It is nutritious and there are beetles, spiders, pseudoscorpions and other small insects who live their entire life for several generations in it. It is a very small ecosystem of its own and many of these species are endangered because there are so few, old hollow trees like this left in Sweden.

Outside the bark you can also find odd things. Bring a magnifying glass and study the creases between the rough bark. There may be tiny calicium lichen that look like a day-old stubble. But through the magnifying glass they are really beautiful. A few decades ago, tawny owls used to breed every year in the oak. Now it has probably become too windy for them.