Skogen förändras.

Du hittar alla platser i detta tema under menyn Skogen förändras.

Skogen förändras
Bokhyllan är en plan bokdunge lämplig för lek.
Grantunneln går genom en gammal plantering.
Den stora linden, ett av skogens äldsta träd.
Älgfiket, grillplats där du kan spana efter älg.
Vasaeken är äldsta trädet i skogen.
Ekgläntan, en mysig plats mitt i skogen.
Den stora gölen är djurens främsta vattenhål.
Bieken är början på Dödvedsstigen.
Scoutplatsen, en grillplats med vindskydd.
10 Utsikt Berghagen, bergig brant, storslagen utsikt.