Skogen försörjer

I alla tider har människan varit hårt knuten till den plats hon bott på. Mat, kläder, namn, dialekt, markanvändning, kunskap om naturen – allt var beroende av platsen man var knuten till. I det globala, digitala samhället rycks mycket av detta upp med rötterna. Kanske är det därför som en längtan efter kunskap om platsen hos många växer sig stark. Under temapromenaden Skogen försörjer lyfts en rad aspekter på hur de boende på denna plats format landskapet och tvärtom. På kartan från 1712 – med t. ex. det nutida gula spåret markerat – anar man en annan värld.

Hitta de blå kvadraterna på kartan för att gå denna vandring!

Mer information om hur människor levt i området finns på stromsbergsforeningen.se

The Giving Forest

Throughout time man has been tied to the place they live. Food, clothes, names, accents, land use, knowledge about nature – everything was dependent on the place you were tied to. In the global, digital society this is not relevant anymore. Maybe that’s why many people seek out knowledge about different places. During the walk “The Giving Forest” you will get to know how the people that used to live here has shaped the land. And vice versa. On the map from 1712 – with the current tracks marked – you can see a whole different world.

Find the blue squares on the to walk along this path!