Skogen försörjer

I alla tider har människan varit hårt knuten till den plats hon bott på. Mat, kläder, namn, dialekt, markanvändning, kunskap om naturen – allt var beroende av platsen man var knuten till. I det globala, digitala samhället rycks mycket av detta upp med rötterna. Kanske är det därför som en längtan efter kunskap om platsen hos många växer sig stark. Under temapromenaden Skogen försörjer lyfts en rad aspekter på hur de boende på denna plats format landskapet och tvärtom. På kartan nedan från 1712 – med t. ex. det nutida gula spåret markerat – anar man en annan värld.

Hitta de blå kvadraterna på  websidans översiktskarta (klicka här) för att gå denna vandring!

Mer information om hur människor levt i området finns på stromsbergsforeningen.se

The Giving Forest

Through history man has been tied to special places. Food, clothes, names, accents, land use, knowledge about nature – everything was connected to the place where people lived. In the global, digital society these ties are weakening. Maybe that’s why many people long for knowledge about different places. During the walk “The Giving Forest” you will get to know how the people that used to live here has shaped the land. And vice versa. On the map above from 1712 – with the currently marked tracks – you can scent a quite different world.

Find the blue squares on the modern map (click here) to walk along this path!