24. Grodgölen

Bara några tiotal meter från den gamla, döda jätteeken i betesmarken nära Skålabro finns Grodgölen. Den är inte stor, några tiotal meter lång och ett par meter bred. Den kan vara fullständigt packad av grodor tidig vår när det är dags för parning. Hanarna kväker intensivt, om man inte skrämmer dem. Går man bara rätt fram till gölen, tystnar de. Smyg försiktigt, kryp och kräla, så får du deras vårserenad som belöning! Den bästa tiden för grodskådning brukar vara i slutet av mars. Det varierar förstås, det måste vara isfritt och vårsolen måste ha börjat värma ordentligt. Titta på videon här nedan för att se och höra grodorna under denna tiden på året:

Tillgänglighet: Kort promenad, lättframkomligt

 

English

Accessibility: Short walk, easily accessible


Just a few meters from the old, dead oak tree you can find the frog pond. It’s not very big, only about ten meters long and a few meters wide. It can be packed with frogs in the early spring when it’s time for them to mate. The male frogs croak intensely, unless you frighten them. If you would just walk up to the pond they would go completely silent. However if you sneak up on them, you will hear their spring serenade. The best time to go frog watching is usually at the end of March, but this varies, it has to be free of ice and the spring sun has to warm the ground up. If you watch the video above you can see and hear the frogs playing.